ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

และจิกหัวหุ่นนกไป 6 ครั้ง ก่อนจะลาจากไปด้วยเวลาทั้งหมดประมาณ 18 นาที

Comments powered by CComment